Home

Of volg één van onze trainingen

Reputatieschade voorkomen, zonder innovatie af te remmen

Kleine fouten in gegevensverwerking kunnen grote gevolgen hebben. Dat weet jij ook. Toch zijn veruit de meeste organisaties bezig met naleving van privacywetgeving zonder de dieperliggende bedoeling (ethiek) ervan te begrijpen. Dit leidt tot inefficiëntie en schijnzekerheden, waardoor juist risico’s ontstaan en de administratieve last onnodig groeit. Bovendien reageren mensen makkelijk uit angst of bezorgdheid, waardoor weerstand ontstaat tegen waardevolle innovaties. Dat is zonde.

De kunst is om het goede te benutten en tegelijk de keerzijden te onderkennen en risico’s te beheersen. Zo voorkom je reputatieschade en creëer je draagvlak en vertrouwen bij de betrokkenen. Bij PMP helpen we je hier graag bij.