Privacy Management Partners (PMP) viert haar 10-jarig jubileum met het boek ‘De Privacy Paradox ’. Het boek, van de hand van journalist Peter Olsthoorn, is een inspirerende bundeling van journalistieke interviews met vooraanstaande deskundigen op het gebied van digitalisering, bescherming persoonsgegevens, privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een tijd waarin maatschappelijke opgaven steeds vaker samenwerking vereisen tussen diverse partners zoals gemeenten, scholen, zorginstellingen en de politie, blijkt ‘privacywetgeving’ een vaak gehoorde bottleneck. De AVG en de recente AI Act worden dikwijls gezien als beperkende factoren in plaats van faciliterende kaders. Maar is dit terecht?

Een nieuw perspectief

‘De Privacy Paradox’ biedt een verfrissend perspectief op deze vraag. Het boek onderzoekt hoe EU-wetgeving, zoals de AVG, bedoeld is om informatiedeling en innovatie te bevorderen, mits er passende waarborgen worden toegepast waarbij de mens centraal staat. Het werk maakt duidelijk dat de perceptie van de AVG als belemmerend eerder voortkomt uit angst voor overtreding dan uit de wet zelf.

Aan dit boek werkten onder anderen mee:

Beatrice de Graaf
Kees Verhoeven
Munish Ramlal
Lieke Sievers

Ahmed Marcouch
Lokke Moerel
Ina Brouwer

Het woord privacy komt nagenoeg niet voor in de AVG

Wat in ons hoofd leeft als dé privacywetgeving, blijkt een misverstand te zijn. Dit verklaart waarom de AVG niet wordt gezien als de kaderwet voor digitalisering die het in werkelijkheid is. Of het nu gaat om het beveiligen van een gebouw met een toegangspasjessysteem of het ontwikkelen van een landelijke aanpak voor de bestrijding van uitkeringsfraude, de AVG biedt kaders voor informatiedeling met behoud van privacy. Een voorbeeld hiervan is de rechtszaak over SyRI in 2020, waarin de rechter oordeelde dat de AVG niet per se de fraudebestrijding verhinderde, maar dat de uitvoering niet voldeed aan de noodzakelijke kernpunten. Als deze punten goed waren gehanteerd, zou SyRI door de toetsing zijn gekomen. Dit illustreert de paradox van de AVG: het is geen privacywet, maar beschermt de privacy wanneer de kernpunten correct worden nageleefd. Het onderscheid tussen privacybescherming en gegevensbescherming binnen de EU-wetgeving onderstreept dit nog eens.

De AVG als bestuurlijk hulpmiddel

Het boek sluit af met een analyse van hoe de AVG als een bestuurlijk hulpmiddel kan worden ingezet om duurzame digitalisering te bevorderen, zonder de waarborgen voor privacy en dataveiligheid uit het oog te verliezen. De lancering van ‘De Privacy Paradox’ markeert een belangrijke mijlpaal in het 10-jarig bestaan van Privacy Management Partners, consultants in Utrecht die met elkaar werken aan een faciliterende en mensgerichte uitvoering van de AVG en andere privacywetgeving als ook zorg dragen voor de uitvoering van hun adviezen.


Over de auteur

Terug naar het overzicht