Ons cookiebeleid

Op de PMP-website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen als je onze website-bezoekt, tenzij je dit hebt geblokkeerd via de instellingen van je webbrowser. Op dit ogenblik gebruiken wij cookies in twee smaken:

1. Versnellingscookies

Dit zijn geheugensteuntjes voor je webbrowser voor snellere verbindingsopbouw. Mocht je deze cookies blokkeren, dan kan het zijn dat je onze website als iets trager ervaart, of eerder ingevoerde gegevens opnieuw moet invoeren.

2. Analysecookies

Analysecookies helpen ons aan gebruiksstatistieken om onze website verder te kunnen verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer er vaak naar een webpagina wordt gezocht. Deze zullen we dan duidelijker zichtbaar maken op de hoofdpagina.

Voor ons ben je een anonieme gebruiker

Versnellingscookies en analysecookies stellen ons niet in staat om in te zoomen op joúw gebruik van onze website. Tenzij je er zelf voor kiest om je bekend te maken via een websiteformulier, hebben wij geen idee wie je bent.

Google Analytics

Voor onze website-analyse, dus hantering van analysecookies, maken wij gebruik van Google Analytics. Ja dat is Google. Maar dat wil nog niet zeggen dat website-analyse privacyrisico’s inhoudt. Gemakshalve volgen wij de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.

Geen cookie-toestemming

Versnellingscookies en analysecookies zijn wettelijk uitgezonderd van de toestemmingsplicht voor cookies. Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en om geen inbreuk te plegen op de privacywetgeving, informeren we je via onze cookiebanner daarom wel over ons cookiebeleid maar vragen we je bewust niet om toestemming.

Onze websitebeveiliging

Voor wie tot in de finesse geïnteresseerd is in onze websitebeveiliging, kun je hier een volledig rapport opvragen. De verkorte versie is dat jouw webbrowser met ons een veilige verbinding maakt op basis van:

  • een geldig en vertrouwd servercertificaat;
  • authenticatie en encryptie aan de hand van TLS 1.3 en AES-versleuteling

AVG-informatie

Voor zover PMP zelf persoonsgegevens verwerkt, doen wij dat om de volgende redenen:

  • goed werkgeverschap
  • nakoming van wettelijke en contractuele plichten
  • uitoefening van FG-taken
  • support van privacyprofessionals
  • bedrijfsoptimalisatie
  • marketing en sales

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van de rechtspersoon Privacy Management Partners Coöperatie U.A. Contactgegevens vind je hier.

Gegevensdeling met anderen

In onze rol als werkgever delen wij gegevens met het UWV en de Belastingdienst. In onze rol als dienstverlener delen wij geen persoonsgegevens met anderen, tenzij dat onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld omdat jij je via ons hebt kunnen opgeven voor een training bij een van onze trainingspartners. PMP-FG’s zijn ten aanzien van hun werkzaamheden gebonden aan wettelijke geheimhouding.

Termijnen

Gebruiks- en bewaartermijnen van persoonsgegevens hangen nauw samen met de relatie die we met je onderhouden in het kader van onze bedrijfvoering. Ook hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Mocht je van functie wisselen, stellen wij het op prijs dat je dat aan ons doorgeeft en wie je opvolger is. Dat helpt ons om onze administratie juist en actueel te houden, en jouw gegevens niet langer te bewaren dan nodig is.

Uitoefening AVG-rechten

Voor inzage in je gegevens en uitoefening van de andere rechten die je hebt onder de AVG, kun je gebruik maken van ons contactformulier. Wie werkt bij PMP kan zich richten tot onze HR-manager.

Intrekken toestemming

Voor zover we voor de verwerking van persoonsgegevens afhankelijk zijn van jouw toestemming, heb je ook altijd het recht om die toestemming weer in te trekken. Hou er rekening mee dat die intrekking pas geldt vanaf het moment dat we jouw verzoek ontvangen.

Klachtenregeling

Voor klachten over de wijze waarop PMP de AVG naleeft bij eigen verwerking van persoonsgegevens, kun je terecht bij de managing partner van PMP. Ook kun je terugvallen op het klachtenloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.