Privacy Management Partners heeft input geleverd voor de tweede internetconsultatie over de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. De UAVG is een snelle aanpassingswet. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, beloofde het kabinet om fundamenteler na te gaan waar ons gegevensbeschermingsrecht gemoderniseerd en verbeterd kan worden.

De uitkomst van dat denkwerk staat nu in het wetsontwerp Verzamelwet gegevensbescherming. PMP heeft naar die verzamelwet gekeken en ziet nuttige aanpassingen. Maar échte modernisering en verbetering is iets anders.

In onze brief aan minister Dekker geven we aan wat nodig verbeterd moet worden. Bijvoorbeeld aan de hand van de vraag waarom het BSN-stelsel nog steeds zo nodig is. Of het probleem dat veel AVG-maatregelen van bedrijven en overheden nog teveel AVG-kwaliteit missen. Onze brief bevat ook suggesties voor de verbetering van het AVG-toezicht in Nederland. Dit mede naar aanleiding van de boete van 525.000 euro die de KNLTB was opgelegd: waar was dat nou eigenlijk voor nodig?

Klik hier om de brief te lezen.


Terug naar het overzicht