View markten

PMP voor bedrijven

Om het vertrouwen van klanten, ketenpartners, medewerkers, toezichthouders en het bestuur te krijgen en behouden is een privacymanagement-aanpak belangrijk. Hiermee stuur je binnen jouw organisatie en in de ketenprocessen op de privacyrisico’s. Je zorgt ervoor dat je aan de verplichte privacy-eisen voldoet en maakt dat aantoonbaar. 

In verschillende situaties is een specifieke aanpak nodig en is een degelijke verantwoording verplicht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De inzet van personeelsvolgsystemen om het gedrag, de prestaties of de aanwezigheid en locaties van jouw personeel te monitoren.
 • De verwerking van bijzondere gegevens, zoals medische gegevens, ziekteverzuim, biometrie en de omgang met coronamaatregelen.
 • De inzet van data analytics, profiling en kunstmatige intelligentie (AI) in de werkprocessen.
 • Het gebruik van een zwarte lijst of waarschuwingssysteem.
 • Fraudebestrijding of credit scoring.
 • Het gebruiken en ontwikkelen van slimme apparaten (Internet-of-Things).
 • De inzet van cameratoezicht.

Internationaal gegevensverkeer

Doe je zaken over de grens? Heb je vestigingen in het buitenland? Of heb je leveranciers in het buitenland? Dan moet je extra aandacht besteden aan de naleving van de privacywetgeving. Omdat de wet nergens hetzelfde is, moet je vaak keuzes maken over de manier waarop je de wet wilt naleven. Onze adviseurs helpen je om de juiste balans te vinden, zodat je onnodige kosten voorkoment.

Hoe kunnen we je helpen? 


Privacy helpdesk

Onze privacyjuristen en -specialisten staan voor je klaar om jouw meest dringende vragen over de AVG, de cookiewet en andere relevante privacywetgeving te beantwoorden of om een second opinion te geven. 


Beoordelingen, audits en maatregelenselecties

Jouw werkwijzen moeten beoordeeld worden ter verantwoording, maar ook om de noodzakelijke maatregelen te bepalen:

 • Soms is het uitvoeren van een privacy impact assessments (DPIA) verplicht. En in veel andere gevallen is het verstandig, omdat een DPIA je inzicht geeft in de privacy- en compliancerisico’s van jouw producten, diensten en interne processen. 
 • Gebruik je algoritmes in de werkprocessen? Dan geeft een Algoritme Effect Beoordeling (AEB) inzicht in de risico’s hiervan en de benodigde maatregelen. 
 • Wil je weten hoe u ervoor staat op het gebied van privacymanagement en waar verbetering wenselijk is? Met een privacyvolwassenheidsscan ontvang je dat inzicht.
 • Wil je er zeker van zijn dat het proces wordt uitgevoerd zoals bedoeld? Met een gerichte audit ontvangt u die zekerheid.
 • Vanuit de verschillende typen beoordelingen ontvang je de eisen waaraan de verbeteringen moeten voldoen. Via een privacy-by-design aanpak kunnen wij je ondersteunen om deze in de processen te verankeren.

Interim ondersteuning en interim FG

Heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling en uitvoering van het privacyprogramma? Wij ondersteunen je graag op interim basis. Valt je Functionaris Gegevensbescherming tijdelijk uit of wil je het toezicht permanent extern beleggen? Wij voeren die toezichtstaak tijdelijk of permanent voor je uit.


Training en bewustwording

Heeft jouw directie een voorlichtingssessie nodig over privacyrisico’s? Dat kunnen wij voor je verzorgen. Medewerkers die iets meer over privacywetgeving en privacymanagement moeten weten, kunnen wij bij jou in-house trainen.

Zullen we kennismaken?

Zullen we kennismaken?

We nodigen je graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe wij je daarin kunnen ondersteunen.

 • Sue Chang – Teamleider Bedrijven
Neem contact op


Terug naar het overzicht