PMP voor de Rijksoverheid

Werk je bij de Rijksoverheid? Dan heb je in jouw primaire processen met veel verschillende organisaties te maken. Binnen of buiten de overheid. Dit maakt gegevensverwerking en informatiestromen vaak complex. Wat zijn de privacy-consequenties van verdergaande digitalisering, ketenprocessen en nieuwe wet- en regelgeving? Hoe gaan we op de juiste manier om met AI en algoritmes? Wat kan gedaan worden om de digitalisering van taken op een duurzame manier uit te voeren? Wij helpen je graag bij dit soort vraagstukken.

Hoe kunnen we je helpen? 


Effectieve privacy governance binnen ketens

Wij hebben veel ervaring met privacy-vraagstukken in ketensamenwerkingen. Wat zijn privacyrisico’s hierbij en hoe kan er wél worden samengewerkt? Wat is vanuit privacy-by-design een duurzaam model voor de gewenste gegevensuitwisseling? Hoe kan een effectieve privacy governance op die keten worden ingericht? Wij kunnen de keten als geheel hierbij ondersteunen, maar ook een individuele ketenpartij. Zo maken we helder hoe die partij zich het beste tot de keten kan verhouden.

Beleidsontwikkeling

Hoe verhoudt een nieuw beleid of een nieuwe uitvoering zich tot de grondrechten? Wat voor privacyrisico’s zijn hiermee verbonden? Hoe kan dat beleid op een duurzame manier worden uitgevoerd? Wij kunnen beleidsontwikkeling ondersteunen met workshops, pilots en beleidsadvies.


Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Om privacyrisico’s in kaart te brengen ben je als overheidsinstantie verplicht om DPIA’s uit te voeren. Onze ervaring is dat een standaard DPIA-aanpak minder geschikt is. Vraagstukken op het niveau van voorgenomen beleid of wetgeving zijn vaak complexer en strategischer van aard. Daarom hebben wij het voorgeschreven DPIA-model voor de Rijksdienst doorontwikkeld tot een aanpak die recht doet aan de complexiteit en strategische impact van wetgeving en beleid.


Algoritme Effect Beoordeling

Leunt een toepassing sterk op een algoritme? Dan maakt onze Algoritme Effect Beoordeling de specifieke risico’s van die toepassing zichtbaar, inclusief de benodigde maatregelen.


Interim ondersteuning en interim FG

Heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling en uitvoering van het privacyprogramma? Wij ondersteunen je graag op interim basis. Valt je Functionaris Gegevensbescherming tijdelijk uit of wil je het toezicht permanent extern beleggen? Wij voeren die toezichtstaak tijdelijk of permanent voor je uit.


Training en bewustwording

Heeft je directie een voorlichtingssessie nodig over privacyrisico’s? Dat kunnen wij voor je verzorgen. Medewerkers die iets meer over privacywetgeving en privacymanagement moeten weten, kunnen wij bij jou in-house trainen.

Zullen we kennismaken?

Zullen we kennismaken?

We nodigen je graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe wij je daarin kunnen ondersteunen.                                       

  • Joris Hutter – Teamleider Centraal
Neem contact op


Terug naar het overzicht