PMP voor gemeenten

Als je werkt voor de lokale overheid zoals een gemeente, wil je praktische oplossingen en ruimte voor vernieuwing. Geen onnodige rompslomp, maar wel een veilige aanpak, die maatschappelijk en politiek goed is uit te leggen. 

Of misschien ben je op zoek naar een partner voor zaken waarvoor u zelf niet de capaciteit in huis hebt. Denk aan DPIA’s, AVG-toetsing of een interim-oplossing, omdat iemand is uitgevallen. In onze ervaring liggen jouw lastigste uitdagingen vaak op het vlak van management, uitbesteding van ICT of processen, samenwerkingsverbanden of inzet van nieuwe technologie zoals data analyse. 

Wij laten zien hoe het wél kan

Wij voorzien in échte oplossingen voor échte problemen. Onder onze motorkap gaat 30 jaar wetsexpertise en praktijkervaring schuil. Maar verwacht geen wollige juristerij. Onze werkwijze is multidisciplinair, mens-centraal en gericht op het vinden van de aansluiting tussen uitvoerders, ondersteuners en bestuurders. Het liefst bouwen wij tegelijkertijd aan begrip en maatschappelijk draagvlak. Wij scheppen inzicht en laten zien hoe iets wél kan binnen de kaders van de wet. 


Hoe kunnen we je helpen?

PMP helpt op projectbasis of door langere betrokkenheid. Zo hebben we inmiddels meer dan 80 lokale overheidsorganisaties ondersteund. Onze AVG-managementaanpak vindt brede navolging en ligt aan de basis van de modellen van de VNG en het CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy). Het komt regelmatig voor dat we gevraagd worden om het werk van anderen te beoordelen of te repareren. 

Wij begrijpen bestuurlijke gevoeligheden en hebben ervaring bij vraagstukken in het sociaal domein, op het gebied van openbare orde en veiligheid, publieke gezondheid of bijvoorbeeld belastingheffing. Ook bieden wij ondersteuning voor de acceptatie van nieuwe technologie zoals bodycams, smart city-toepassingen, algoritmes en kunstmatige intelligentie. 

  • Praktische oplossingen op basis van praktijkkennis, expertise en pragmatisme 
  • Kostenbesparing en tijdwinst, door begeleiding van geroutineerde professionals 
  • Inspiratie en opleiding, waarmee wij je laten zien hoe het anders kan 
  • Inperking van administratieve lasten, omdat we begrijpen dat tijd voor publieke taakuitoefening belangrijker is 
  • Vertrouwen, omdat we zorgen voor veilige verantwoording en draagvlak 
Zullen we kennismaken?

Zullen we kennismaken?

We nodigen je graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe wij je daarin kunnen ondersteunen.

  • Sergej Katus – Teamleider Gemeenten
Neem contact op

Terug naar het overzicht