Duurzaam Databeleid is ons programma voor organisaties die beseffen dat je zonder bestuurlijke regie op gegevensverwerking en slimme technologie, afstevent op ongelukken. Iceberg straight ahead! 

Uiteindelijk krijg je een probleem. Of het nu micro is, zoals het escaleren van een discussie met de ondernemingsraad over camera’s op de werkvloer. Of macro, zoals de toeslagenaffaire met tienduizenden gedupeerden en de val van een voltallig kabinet. De kern van het probleem is eigenlijk altijd het ontbreken van bestuurlijke regie of te veel focus op ‘compliance’.

De kunst is om het grotere plaatje te zien in termen van kansen benutten, risico’s managen, bouwen aan vertrouwen en inefficiënties terugdringen. En dat alles om in de netwerkmaatschappij op een positieve manier betekenisvol te zijn voor je doelgroep. Als goed werkgever, betrouwbaar bedrijf of vertrouwde overheidsinstelling. Daar helpen we je bij.

Een integrale aanpak

PMP heeft veel ervaring opgedaan in het begeleiden van organisaties naar digitale duurzaamheid. Soms gaat het daarbij om losse onderdelen, zoals een privacybeleidskaderaanpak, FG-diensten, DPIA’s of Algoritme Effectbeoordelingen.

Ons programma Duurzaam Databeleid draait om de samenhang. We brengen ambities, werkwijze, disciplines en doelgroepen zo bij elkaar dat er een coherente, integrale aanpak ontstaat. In feite helpen we je om de antwoorden te vinden op de volgende vragen:  

  • Wat voor organisatie wil je zijn in 2035? 
  • Op welke manier spelen data en nieuwe technologie in dat toekomstbeeld een rol? 
  • Welke keuzes maak je daarom en hoe ziet het pad naar de toekomst eruit? 

Hoe ziet onze samenwerking eruit?

Bij Duurzaam Databeleid ga je een samenwerking aan met PMP om slimmer in te spelen op digitalisering en vraagstukken zoals privacy en cybersecurity. We helpen bij het ontwikkelen van bestuurlijke visie en werken toe naar organisatiebreed missiebewustzijn en samenspel:

  • Dit werkt zowel ‘bottom-up’ als ‘top-down’. Organisatielagen brengen we met elkaar in verbinding. 
  • Disciplines zoals inkoop, communicatie, informatiebeveiliging, ICT en juridische zaken krijgen een gewaardeerde rol bij het vinden van oplossingen. 
  • Dialoog en gezond verstand komen op de eerste plaats.
  • Regels, procedures en controles zijn niet meer beknellend en tijdrovend, maar passen op een logische manier in de totaalaanpak. Met een minimum aan administratieve lasten. 

We helpen je met kennis, kunde en moderatie. Ook brengen we methodiek, tooling en dashboards in. Onze betrokkenheid is erop gericht dat de organisatie zo snel mogelijk op eigen kracht verder gaat. Natuurlijk blijven we wel graag je partner om je te ondersteunen waar nodig.

Zullen we kennismaken?

Zullen we kennismaken?

We nodigen je graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe wij je daarin kunnen ondersteunen.

  • mr. Sergej Katus – Partner
Neem contact op