Verwerk je gevoelige gegevens? Zoals genetische, biometrische of gezondheidsgegevens? Dan loop je tegen privacyvraagstukken aan. Bijvoorbeeld als je deze gegevens moet uitwisselen met zorgverzekeraars, (nationale) toezichthouders, gemeentelijke gezondheidsdiensten, zorgorganisaties of wetenschappelijke instellingen. Ook het secundair gebruik van dit soort gegevens, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of het trainen van een algoritme, kan privacyvragen oproepen.

De privacybelangen van de betrokkenen zijn hoog en ondertussen is het managen van de groeiende informatiestromen een grote uitdaging. Wij helpen je om de privacyrisico’s op een effectieve en ethisch verantwoorde manier te beheersen.

Hoe kunnen we je helpen? 


Een pragmatische en effectieve privacy-aanpak 

Van zorginstellingen tot wetenschappelijke instellingen: onze professionals denken mee. Welke maatregelen zijn nodig om gegevens op een ethisch en maatschappelijk verantwoorde manier te verwerken? Door middel van risicoanalyses (DPIA’s) zoeken we het voor je uit. Ook helpen wij je met het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een pragmatische en effectieve privacy-aanpak. Bijvoorbeeld door:

  • Het ontwikkelen van beleid (bijvoorbeeld rondom het gebruik van AI)
  • Het ontwikkelen van praktische procedures (bijvoorbeeld voor inzage- of verwijderingsverzoeken)
  • Het trainen van je personeel in het omgaan met persoonsgegevens
  • Het bieden van juridische ondersteuning op het gebied van de AVG en aanverwante gezondheidswetgeving.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) 

In sommige gevallen ben je verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Wil je deze rol door een externe partij laten vervullen? Dan doen we graag een beroep op ons eigen team van professionals of ons vertrouwde netwerk. Een FG via PMP voldoet altijd aan de strengste eisen. We kunnen deze rol op verschillende manieren invullen.

Zullen we kennismaken?

We nodigen je graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe wij je daarin kunnen ondersteunen.

  • Sue Chang – Teamleider Health & Science
Neem contact op

Terug naar het overzicht