Algemeen

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Dit betreft de algemene vormgeving, structuur van de website en het handelsmerk van PMP.

Teksten en illustraties

Teksten en illustraties mogen worden gebruikt onder de volgende voorwaarde:
Creative Commons-licentie CC-BY-SA

Je bent vrij om:

  • Het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
  • Het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
  • Voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Met inachtneming van het volgende:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Let op:

  • Houd rekening mee met elementen die vallen onder volgens het algemene auteursrecht en licenties van derden. Dit kan met name gelden voor foto’s die je op onze website aantreft.
  • PMP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wederrechtelijk gebruik van materiaal waarop rechten van derden rusten. Houd ook rekening met eventuele privacy- en portretrechten.