Een team van bevlogen professionals

PMP helpt overheden, bedrijven en organisaties om data optimaal te benutten, met praktische oplossingen waarbij de privacy van betrokkenen gewaarborgd blijft. Dit doen we met een team bevlogen professionals, deskundig in meerdere disciplines, en met een proactieve instelling. We zijn oplossingsgericht, betrokken en stellen de mens voorop. Zo realiseren we duurzame privacy-oplossingen die mens en organisatie écht helpen, en bouwen we gezamenlijk aan draagvlak en vertrouwen.

Wil jij onderdeel worden van ons team?

We zijn altijd op zoek naar talentvolle privacy professionals. Zowel in dienst als in onze flexibele schil.

Data optimaal benutten en risico’s beheersen

Ethisch en accountable omgaan met persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. We leven in een datagedreven samenleving en technologische ontwikkelingen gaan snel. Kleine fouten bij gegevensverwerking kunnen grote gevolgen hebben, zowel voor mens als organisatie. De kunst is om het goede te benutten en tegelijk de keerzijden te onderkennen en risico’s te beheersen. En dat op een begrijpelijke manier. Anders ontstaat er weerstand tegen innovaties, zoals intelligenter klantenrelatiebeheer, slimmere fraudebestrijding of meer veiligheid dankzij de inzet van nieuwe technologie.

In de praktijk blijkt dit alles een uitdaging. PMP-klanten willen het goed geregeld hebben om geen reputatieschade te lijden, maar het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Veruit de meeste organisaties zijn bezig met naleving van privacywetgeving zonder de bedoeling (data-ethiek) ervan te begrijpen. Mensen reageren bovendien makkelijk uit angst of bezorgdheid, wat leidt tot verkramping en een rem op innovatie. Dit leidt tot inefficiënties en schijnzekerheden, waardoor er juíst risico’s ontstaan. Waaronder het risico van onnodige kosten door zelf gecreëerde administratieve lasten.

PMP helpt je om privacy onderdeel te maken van jouw organisatie, zonder dat het je afremt.