De inzet van algoritmes wordt steeds gebruikelijker bij complexe of repeterende taken. Dit heeft natuurlijk veel voordelen, maar er worden ook makkelijk fouten mee gemaakt. Soms met grote gevolgen voor de mensen die door het algoritme geraakt worden. Als u niet goed met algoritmes omgaat kunnen ze voor flinke schade in het vertrouwen in uw organisatie zorgen.

Waarom een Algoritme Effect Beoordeling?

De Algoritme Effect Beoordeling is bedoeld voor managers die willen sturen op de risico’s die verbonden zijn met een algoritmisch werkproces. Hiermee wordt richting gegeven aan een duurzaam werkproces ten dienste van de mens en de organisatie. De AEB kan in het ontwikkelproces worden uitgevoerd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. De AEB kan ook op een al bestaand proces worden uitgevoerd. Als onderdeel van de verantwoording en om eventuele verbeteringen zichtbaar te maken.


Wat levert de AEB op?

De AEB bestaat uit een workshop en een rapportage.
Dit levert het volgende op:

  • Karakteristiek van de toepassing
  • Impactbepaling
  • Draagvlakrisico’s
  • Risico’s rond de verantwoording
  • Bias risico’s van de data
  • Methodologie risico’s bij de ontwikkeling en de uitvoering van de toepassing
  • Beoordeling op een ethisch kader
  • Concrete beheersmaatregelen voor de benoemde risico’s

Inpassing in bewustwording, beleid en normenkaders

De Algoritme Effect Beoordeling zorgt voor meer kennis van de risico’s en noodzakelijke principes rondom het werken met algoritmische toepassingen. Bijvoorbeeld bij managers en leden van een projectgroep. Ook kunnen de voorgestelde maatregelen input zijn voor het AI-beleidstraject bij de organisatie.

Wat betreft ethische normen, risico’s en maatregelen wordt aangesloten op bestaande normenkaders, waaronder de Ethische richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie van de Europese Commissie. De AEB is gericht op een zo praktisch mogelijke toepassing voor de organisatie.


Inpassing in DPIA-proces

De Algoritme Effect Beoordeling kan eenvoudig ingepast worden in een DPIA-proces.


Eerste stap: Algoritme Effect Pre-Beoordeling

De Pre-Beoordeling is een vragenlijst waarmee u zelf al een beeld opbouwt van de risico’s of de aspecten die nog onduidelijk zijn. Wilt u de Algoritme Effect Pre-Beoordeling aanvragen? Neem dan contact met ons op. Via deze snelle beoordeling en korte bespreking heeft u een eerste beeld van de mogelijke risico’s van het algoritmegebruik in een toepassing. Aan deze beoordeling en kennismaking zijn geen kosten verbonden.


PMP is deelnemer aan De Nederlandse Coalitie (NL AIC)

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vindt u op nlaic.com.  

Zullen we kennismaken?

Zullen we kennismaken?

We nodigen u graag uit voor een kop koffie. Dan bespreken we wat u nodig heeft en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen.

  • drs. Joris Hutter – Partner
Neem contact op