In het afgelopen jaar hebben gemeenten ieder voor zich invulling gegeven aan de verplichting van artikel 30 AVG om over een verwerkingsregister te beschikken. De kwaliteit van de oplossingen varieert nogal. Privacy Management Partners heeft daarom, samen met gemeenten, de VNG en Open State Foundation een referentieregister ontwikkeld. De voorlopige versie hiervan stelde de VNG in augustus al beschikbaar. Ook de eindversie wordt binnenkort gepubliceerd. Het referentieregister bestaat uit uitleg en een Excel-spreadsheet – op basis van verwerkingen die bij vrijwel iedere gemeente plaatsvinden. Het referentieregister laat zich gemakkelijk aanpassen aan de lokale situatie. Tegelijk helpt het om toe te groeien naar een bij iedere gemeente vergelijkbare aanpak.

Vooringevuld AVG verwerkingsregister voor gemeenten
Nieuws 19 augustus 2019

Gemeenten kunnen vanaf augustus 2019 gebruik maken van een vooringevuld verwerkingsregister met een bijbehorende handreiking. Het register is opgesteld met voorbeelden van diverse gemeenten.

Verplichting
Het vooringevulde register – een Excel-spreadsheet – bevat een overzicht van verwerkingen die bij vrijwel iedere gemeente wordt uitgevoerd. Een aantal gemeenten heeft dit register samen met de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG, Open State Foundation en Privacy Management Partners ontwikkeld. Het verwerkingsregister is een verplichting in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Specifiek maken

Iedere gemeente moet het vooringevulde register nog aanpassen aan de eigen situatie. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente extra of andere persoonsgegevens verwerkt die niet in het vooringevulde register staan.  Het vooringevulde register biedt ook de mogelijkheid verwijzingen naar eventuele verwerkersovereenkomsten en Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) op te nemen. Er is overigens ook een leeg verwerkingsregister beschikbaar.

Klik hier voor het vooringevulde register.


Terug naar het overzicht