CIPP/E CIPM

Senior Consultant

Zonder wrijving geen glans

Wat mij drijft
De woestenij van het digitale landschap menselijker maken.

Mijn achtergrond
Ik heb een achtergrond in de sociale wetenschap (Sociologie). Dat neem ik ook mee in mijn werk; ik stel graag kritische vragen en probeer zo complexe zaken te begrijpen en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ook vind ik het belangrijk om de menselijke en sociaal-maatschappelijke aspecten aan verwerkingen niet uit het oog te verliezen. Hoewel ons werk draait om wetten en technologie zit er aan de ontvangende kant vaak een individu of groep mensen. Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in datavraagstukken met impact op mensenlevens.

Ik blink uit in
Kritische vragen stellen. Organisaties, hun mensen, en diens motivaties doorgronden. Maatschappelijke implicaties inschatten. Geest i.p.v. letter van de wet lezen.

Projecten waar ik aan werkte

  • Coördinator privacyorganisatie / voorzitter AVG-werkgroep – schoolbestuur speciaal onderwijs
  • Interim Privacy Officer – schoolbestuur primair onderwijs, middelgrote gemeente
  • Projectleider DPIA – uitvoeringsorganisaties, gemeenten, overheid strafrechtketen
  • Projectgroep AI – intern team

Blogs door Sander van der Smissen

Terug naar het overzicht