Op publicaties van PMP via onze website www.pmpartners.nl berust auteursrecht. Wil je een publicatie delen? Dat mag, onder de volgende voorwaarden:

  • Vraag voordat je een publicatie deelt altijd eerst toestemming. Dat kan via info@pmpartners.nl.
  • Vermeld de maker (PMP – www.pmpartners.nl).
  • Plaats een link naar de originele publicatie op pmpartners.nl.
  • Voeg een canonical URL toe naar de originele publicatie.
  • Geef aan of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.