Praktijktraining Rechten van Betrokkene(n)

 

Doelgroep – De training Rechten van Betrokkene(n) is een interactieve training voor FG’s, Privacy Officers, Project- of programmaleiders Privacy en proceseigenaren.

Vorm – Online training of op locatie

Duur – ongeveer 2,5 uur

Groepsgrootte – 8 tot 16 deelnemers (voor beide varianten)

Inhoud – De training Rechten van Betrokkene(n) van Privacy Management Partners is toegespitst op vraagstukken van de decentrale overheid, maar kan ook op uw organisatie (zorg, bedrijfsleven, Rijksoverheid en onderwijs) worden toegespitst.

Wij bespreken gedurende de training o.a. volgende thema’s: Legitimeren, Termijnen, eventuele auditmogelijkheden voor FG’s en het recht op schadevergoeding. Andere thema’s die aan bod kunnen komen zijn: de inrichting van het proces Rechten van Betrokkene(n), relevante jurisprudentie en slimme tricks en tips om uitgebreide verzoeken van betrokkene(n) op te lossen.

Na een uitleg over een thema heeft u vervolgens voldoende mogelijkheden om over de theorie of praktijksituaties vragen te stellen. 

Na de training - Nadat u deze training hebt gevolgd leert u de verbanden zien tussen de rechten van betrokkene(n) en privacy. Wat bedoelen we eigenlijk met de ‘rechten van betrokkenen’ en hoe verhouden het verwerkingsregister, DPIA’s, datalekken en de FG zich daartoe? Na afloop van de training begrijp je de belangrijkste knoppen waaraan gedraaid moet worden voor administratieve klantgerichtheid bij de uitvoering van het proces.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contactformulier


 

rechtenvanbetrokkenen-training.png