Privacymanagement

 

Een ander geluid over privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is minder zwart-wit dan menigeen denkt. Toch voert ‘kan niet, mag niet’ vaak de boventoon als het om privacymanagement gaat. Dit kan leiden tot foute beslissingen en het verkrampen van organisaties door onnodige formaliteiten.

 

Wat kunnen de gevolgen zijn van ‘kan niet, mag niet’?

  • Medewerkers voelen zich beperkt in hun manier van werken
  • Samenwerken met ketenpartners is complex en minder effectief
  • Ondanks genomen maatregelen blijkt privacy onvoldoende gewaarborgd


Kan niet, mag niet’ kan dus tot vervelende situaties leiden. Zeker in branches waar het effectief beschermen én het delen van persoonsgegevens essentieel is, zoals bij de overheid en in de zorg. PMP helpt organisaties om deze risico’s te beheersen.

 

pmp-e-learning.jpg

 

Waar moeten organisaties aan denken bij privacymanagement?

Het is in ieder geval niet een letterlijke vertaling van AVG-bepalingen. Maar wat is het dan wel? Organisaties zouden zich om daar achter te komen de volgende vragen kunnen stellen:

  • Wat zijn op dit moment de privacyrisico’s binnen onze organisatie? 
  • Wat is er nodig om deze risico’s aantoonbaar te beheersen?
  • Welke oplossingen passen het best bij onze kernactiviteiten?
  • Hoe blijven administratieve lasten tot een minimum beperkt?
  • Hoe creëren we bewustwording rond privacythema’s?
  • Hoe onderhouden we ons privacymanagementsysteem?

 

AVG-compliance en het belang van organisaties gaan prima samen

De AVG biedt praktische handvatten voor effectieve gegevensverwerking. Organisaties beschikken daarbij over voldoende speelruimte om privacymanagement af te stemmen op hun specifieke situatie. AVG-compliance en het belang van organisaties gaan dan ook uitstekend samen. Waar het om gaat is het juist interpreteren van de AVG. De zeer deskundige privacyspecialisten van Privacy Management Partners hebben hier veel ervaring mee opgedaan.

 

Denken in mogelijkheden

De manier waarop organisaties naar AVG-compliance kijken, is belangrijk voor de effectiviteit van het privacymanagementsysteem. De specialisten van Privacy Management Partners bieden werkbare en duurzame oplossingen binnen de corebusiness en doelstellingen van organisaties. Hiervoor ontwikkelden zij de PrivacyProof-methode. Juist deze succesvolle aanpak levert grote meerwaarde en kan rekenen op buitengewoon veel waardering van opdrachtgevers.

 

ICT

De afdeling ICT speelt binnen bedrijven een belangrijke rol op het gebied van privacy compliance. Informatiebeveiliging is een belangrijke pijler. Tooling maakt uw privacymanagement eenvoudiger en effectiever. De specialisten van PMP denken graag mee over oplossingen rond privacy, technologie en tooling. Voor meer informatie, neem contact op met Joris Hutter