CIPP/E CIPM FIP

Partner

Begrijp het waarom

Wat mij drijft
De benutting van kansen, de beheersing van risico’s en het tegengaan van misverstanden.

Mijn achtergrond
ICT, maatschappij en recht fascineren mij. Mijn afstudeerscriptie in 1991 ging over aansprakelijkheidsposities binnen informatieketens. Mijn eerste publicatie ging over algoritmes. Achtereenvolgens was ik onderzoeker ICT-recht aan de universiteit van Leuven, secretaris informatiebeleid bij VNO-NCW en directeur van de Stichting Virtueel kenniscentrum ICT en Recht. Omdat organisaties het lastig vinden om goed in te spelen op privacywetgeving, ben ik gaan werken als functionaris gegevensbescherming. Zo werd ik in 2009 de eerste FG van NS. De privacy management-aanpak die ik hier ontwikkelde is inmiddels gemeengoed. Ik startte PMP in 2014 en richt mij sindsdien vooral op gemeenten.

Ik blink uit in

  • Verantwoorde data-oplossingen binnen complexe samenwerkingsverbanden
  • Evenwichtige toepassing van EU-wet en regelgeving

Projecten waar ik aan werkte

  • Wetgevingsadviezen op het gebied van privacy, telecom, grondrechten, strafvordering
  • Organisatieadvies en toezicht, ketenregievraagstukken openbaar vervoer, openbare orde & veiligheid, publieke gezondheid, sociaal domein
  • Data-analyses, algoritmes/kunstmatige intelligentie, biometrie, smart city-toepassingen

Blogs door Sergej Katus

Terug naar het overzicht